Nieuwstraat 1, 4926 AW Lage Zwaluwe
088 770 2975
info@wvzdelisdodde.nl

Medezeggenschap

Binnen de Lisdodde is via huiskameroverleg en ouderraad ruimte voor inbreng van wensen en verbetervoorstellen.  Hebben die opmerkingen betrekking op het wonen en samenzijn binnen de Lisdodde dan beslist het bestuur over de uitvoering en de financiële haalbaarheid.

Met betrekking tot de zorg verleend door Prisma is de medezeggenschap geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Zie ook www.prismanet.nl  organisatie, medezeggenschap.

error: Content is beveiligd.