Nieuwstraat 1, 4926 AW Lage Zwaluwe
088 770 2975
info@wvzdelisdodde.nl

Huisregels

Bij de start van het wonen in de Lisdodde hebben bestuur, bewoners en begeleiders gezamenlijk de huisregels opgesteld. Vaak zijn dat vastleggingen van normaal gangbare omgangsregels.

Huisregels worden periodiek doorgenomen en zo nodig aangepast, aanpassen kan ook door het huiskameroverleg van de bewoners.

Huisregels staan in het document Zorgvisie, laatste hoofdstuk.

error: Content is beveiligd.