Nieuwstraat 1, 4926 AW Lage Zwaluwe
088 770 2975
info@wvzdelisdodde.nl

ANBI

ANBI (algemeen nut beogende instelling) publicatie in gevolge fiscale aanwijzingen:

Naam: Stichting de Lisdodde
Adres: Nieuwstraat 1, 4926 AW Lage Zwaluwe
Statutair gevestigd Hoge Zeedijk 22, 4764 BM Zevenbergschen Hoek
RSIN (fiscaal) nummer 8168.95.375
Samenstelling bestuur Voorzitter Jopie Vermeulen Leest
Secretaris Gerard Cornel
Penningmester Toos Polak
Beloning bestuurders Bestuurders ontvangen geen beloning
Doelstelling Stichting Het bevorderen, realiseren en in stand houden van zelf-
standige woonvoorzieningen ten behoeve van mensen met
een beperking.
Het verlenen van bemiddeling bij het verwerven van de
nodige zorg op medisch en sociaal gebied.
Het verwerven van fondsen.
De stichting heeft geen commerciële activiteiten.
Staat van baten en lasten   naar meerjaren overzicht
Balans 2016 naar balans 2016  
Balans 2017 naar balans 2017
Toelichting balans  naar toelichting balans 2017
error: Content is beveiligd.