Nieuwstraat 1, 4926 AW Lage Zwaluwe
088 770 2975
info@wvzdelisdodde.nl

Giften welkom

Om de bewoners zoveel mogelijk deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Hier is natuurlijk geld voor nodig.
U kunt daarbij helpen door als vriend van de Lisdodde jaarlijks een bedrag te doneren middels een automatische overschrijving.

naar sepa machtiging

Giften aan de Lisdodde zijn fiscaal aftrekbaar, zie ANBI, omdat de Lisdodde is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

error: Content is beveiligd.